Allow yourself a wonderful massage

Time for you

Tijd voor jezelf

Gun jezelf een heerlijke massage

Autumn and winter special

Hot Stones

Enjoy the warmth in combination with a soothing massage

A GOOD COMBINATION WHEN IT IS COLD OUTSIDE

Massages

Combination of Massage

The most popular massage is a combination of several massage techniques depending on what you need

Combinatie van massage

De meest populaire massage is een combinatie van diverse massagetechnieken afhankelijk van wat je nodig hebt

Sport Massage

Suitable for athletes and non-athletes. Sports massage (classic massage) is actually the most common form of massage. This massage can be applied (in a single muscle or group of muscles). It can also be applied to the entire body. If you have muscle pain, for example (sports) injuries, this type of massage is often the first choice. Also, neck, shoulder and back pain can be very well be treated in this manner.

SportMassagE

Deze massage is geschikt voor sporters en niet-sporters. Sportmassage (klassieke massage) is eigenlijk de meest bekende vorm van massage. Deze massage kan heel plaatselijk worden toegepast op een enkele spier of een groep spieren, maar kan ook worden toegepast op het gehele lichaam. Als u spierpijn heeft, bijvoorbeeld door (sport) blessures, is deze vorm van massage vaak de eerste keus. Ook nek-, schouder- en rugklachten kunnen op deze wijze heel goed behandeld worden.

HOT STONE

Hot stone massage is a wonderful, deep, heat massage. After laying some hot stones on the body (hot stones of about 40-45 degrees), you will be massaged on the loose with hot stones and warm oil. This stimulates the body and causes the body to detoxify. The result is a soothing and relaxing massage in which the heat penetrates deep into the muscle. 

HOT STONE

Hot-stonemassage is een heerlijke, diepe, warmtemassage. Na het leggen van enige hot stones op het lichaam (warme stenen van ongeveer 40-45 graden), volgt het verder los masseren met de warme stenen en warme olie. Dit stimuleert het lichaam en zorgt ervoor dat het lichaam ontgift. Het lichaam komt zo weer in balans. Voor de hot-stonemassage gebruik ik zwarte basaltstenen. Dit zijn gladde stenen van vulkanische oorsprong. De stenen houden de warmte goed vast en geven dit op natuurlijke wijze door aan het lichaam. Het resultaat is een weldadige en ontspannen massage waarbij de warmte diep in de spieren doordringt.

Lymph therapy

Manual Lymph Drainage (MLD according to Dr. Vodder method) is a massage technique that activates the lymphatic system. The purpose of this massage is to purify and regenerate this extremely essential drainage system, in order to strengthen the human body. Unlike many other forms of massage MLD consists of a light touch on the skin and the underlying tissues directly. The soft, sliding and pumping movements enhance the flow of the lymph through the body. The movements are carried out following the rhythm of the normal lymphatic flow. MLD admittedly feels soft, but the effect on the removal of stored waste is impressive. MLD has a positive effect on swelling (edema) after injuries and (orthopedic) surgery. It also has a very beneficial effect on stress by activating the calming part of the nervous system. Because much waste is removed by MLD treatment also has a good effect on chronic fatigue, headache or migrane, and skin problems.

Manuele Lymfe Drainage

Manuele Lymfe Drainage (MLD volgens de Dr. Vodder-methode) is een massagetechniek die het lymfestelsel activeert. Het doel van deze massage is dit uiterst essentiële afvoersysteem te zuiveren en te regenereren om zo het menselijk lichaam te versterken. In tegenstelling tot veel andere vormen van massage bestaat MLD uit een lichte aanraking van de huid en de direct daaronder liggende weefsels. De zachte, schuivende en pompende bewegingen versterken de stroming van de lymfe door het lichaam. De bewegingen worden als het ware op het ritme van de normale lymfestroom uitgevoerd. MLD voelt weliswaar zacht aan, maar het effect op de afvoer van opgeslagen afvalstoffen is groot. MLD heeft een positief effect op zwellingen (oedeem) na blessures, (orthopedische) operaties. Ook heeft het een zeer gunstig effect bij stress door activering van het rustgevende deel van het zenuwstelsel. Doordat er veel afvalstoffen afgevoerd worden door MLD heeft de behandeling ook een goede uitwerking bij chronische vermoeidheid, hoofdpijn of migrane, en huidproblemen.

Haptonomic relaxation massage

The haptonomic relaxation massage is a gentle and relaxing massage. Aimed to bring body and the mind as much as possible in harmony. The massage consists mainly of gentle strokes over the body. In most cases the massage is combined with one or more other types of massage for an even better result.

Haptonomische ontspanningsmassage

De haptonomische ontspanningsmassage is een rustige en ontspannen massage. Gericht om het lichaam en de geest zoveel mogelijk in harmonie te brengen. De massage bestaat voornamelijk uit rustige strijkingen over het lichaam. In de meeste gevallen wordt de massage gecombineerd met een of meer andere vormen van massage voor een nog beter resultaat.

Deep tissue massage

In contrast to the most well-known types of massage deep tissue is not applied to the muscles, but to the connective tissue layer of the body which is located between the skin and the muscles. It can happen that the skin in certain places is too tight connected to the connective tissue layer. The purpose of a deep tissue massage is to be eliminated by a number of special techniques. It is one of the most intensive forms of massage. But the effect on the skin, connective tissue and the underlying muscles, blood vessels and organs, is very positive.

Bindweefsel massage

In tegenstelling tot de meest bekende massagevormen wordt bindweefsel niet toegepast op de spieren, maar op de bindweefsellaag van het lichaam die zich tussen de huid en de spieren bevindt. Het komt voor dat de huid op bepaalde plaatsen te vast zit op de bindweefsellaag (dat wordt een verkleving genoemd). Het doel van een bindweefselmassage is om deze verklevingen op te heffen door een aantal speciale technieken. Het is een van de meest intensieve vormen van massage. Maar het effect op de huid, het bindweefsel en de daarondergelegen spieren, bloedvaten en organen, is bijzonder positief.

Facelift massage

Make your face look younger with a facelift massage. Facelift Massage is a natural facial treatment that the aging process of the skin slows down. The massage helps to relax the muscles and releases waste products. The condition of the skin and the skin becomes smoother. The skin elasticity increases causing the skin is lifted.

Facelift massage

Laat je gezicht er jonger uitzien met een faceliftmassage. Faceliftmassage is een natuurlijke gezichtsbehandeling die het verouderingsproces van de huid vertraagt. De massage helpt de spieren te ontspannen en afvalstoffen te verminderen. De conditie van de huid verbetert en de huid wordt weer soepeler. De huidelasticiteit vergroot waardoor de huid wordt gelift.

Indian head massage

The Indian head massage consists of light pressure by the hands and fingers and strokes on the back, neck, shoulders, arms, head and face. It can help with headache, stiff neck, tight muscles in the back and other stress related complaints. The massage is without oil. The massage provides a vitalizing effect, a clear mind, is very relaxing and calms the mind and body.

Indian head massage

The Indian head massage consists of light pressure by the hands and fingers and strokes on the back, neck, shoulders, arms, head and face. It can help with headache, stiff neck, tight muscles in the back and other stress related complaints. The massage is without oil. The massage provides a vitalizing effect, a clear mind, is very relaxing and calms the mind and body.

HAmmam

This is the ultimate spa experience. It is a combination of several treatments
  • Sea salt scrub with eucalyptus
  • Massage with soap bag and olive soap.
  • Moroccan clay pack (Rhassoul Clay)
  • Oil Massage with almond oil (or grape seed oil in case of nut allergy)
  • Refreshing wash lotion
After the hammam treatments you feel refreshed and relaxed with sparkling energy

HAmmam

Dit is de ultime spa-ervaring. Het is een combinatie van verschillende behandelingen.

  • Scrub van zeezout met eucalyptus
  • Zeepzakmassage met olijfzeep.
  • Kleipakking uit Marokko
  • Oliemassage met amandelolie (of druivenpitolie in geval van notenallergie)
  • Verfrissende waslotion

Na de massage ben je verfrist en ontspannen en sprankel je van energie

Maxwellnezz
ON television

Tarifs

 

 25 min30 min45 min60 min90 min

Massage€ 50€ 65
Facelift massage€ 30
Chair massage€ 25
Manual Lymph Drainage (MLD)€ 30€ 40€ 50
Facial€ 20

Cash onlyMedical taping / Lymf taping: In combination with a treatment you only pay the materials

A facelift massage can be booked separately or combined as the last 30 minutes of another massage.

Visit

Eindhoven Center

Call or text

+31 6 83096128

Opening hours
Mon – Fri 7:00 PM till 10:00 PM
Sat – Sun 09:00 AM till 03:00 PM
Treatments are available by appointment only

Sluit Menu